Sa Pham

Interested in Cloud Computing, Programming and Security.

[Share] Adobe Zii Patch 2.2.1 - Patch For Adobe 2017

21 Jun 2017 »

Mấy hôm nay động tới AI nhiều, do làm banner và standee cho Meetup của VietOpenstack. Do vậy mình phải cài AI trên laptop của mình. Mà tìm cái patch cho AI CC 2017 rất mệt. Tìm mãi mới thấy một ông share. Do vậy mình share lại cho anh em nào cần. Bản này dùng trên MAC OS nhé.

Link tải: https://drive.google.com/open?id=0BwVyZh184-20UFNyZW1EdFIwMFU