Sa Pham

Interested in Cloud Computing, Programming and Security.

[Write up ] Memory Forensic - CTF Nighst0rm 2017

15 Oct 2017 »

Phải tới gần 1 năm rồi mình mới động vào CTF (truely). Đợt này nhóm NightSt0rm kết hợp với trường mình (KMA) tổ chức cuộc thi và Nova có đăng kí tham gia chơi với mục đích vui là chính!!!

Mình nhận định đề thi khá là khó ( mà lúc nào làm CTF mình thấy khó hết =)) không có cái nào dễ cả). Ngoại trừ 1 đội bá nhất ra thì các đội cũng same same nhau.

Nhân tiện viết 1 bài mình đã làm được, vì bài này mình cũng mất khá nhiều thời gian và phải có hint từ BTC mới làm được.

Đề bài ra với 1 file dump memory

Link: https://drive.google.com/file/d/0B7KprU81RDY7LXFtMVlCMV9QcEU/view?usp=sharing

Với 1 hint là Password được tìm thấy trong bài WeakAuth sẽ giúp cho bước cuối.

-> Password tìm được trong bài WeakAuth là: nightst0rm123

Với memory forensic thì có 1 công cụ rất nổi tiếng đó là Volatility.

Kiểm tra thông tin file dump.

volatility -f find-me.bin imageinfo

Ta có đựoc profile của hệ thống đã được dump là Win7SP0x86 hoặc Win7SP1x86.

Một bước rất quan trọng đó là kiểm tra các process đang chạy

volatility -f find-me.bin --profile=Win7SP0x86 psscan

Có 1 vài process nghi ngờ ở đây

0x000000003f7ad030 iexplore.exe    2864  1336 0x3eb48420 2017-10-07 18:55:53 UTC+0000                 
0x000000003fcd15d0 gpg-agent.exe   3576  3556 0x3eb48640 2017-10-07 18:45:41 UTC+0000                 
0x000000003f664568 cmd.exe      1432  1336 0x3eb48200 2017-10-07 18:51:11 UTC+0000                 

-> Cần kiểm tra lịch sử IE

-> Kiểm tra các command chạy trên CMD

-> Khả năng có mã hóa gì đó nên chạy GPG Agent.

Kiểm tra lịch sử IE

volatility -f find-me.bin --profile=Win7SP0x86 iehistory

IE Mở tập tin chứa Flag ở dạng pdf

Secret và Private Key

Và đây là cái quan trọng, đường dẫn Drive

Đây chính là tập tin Pdf

Link: https://drive.google.com/file/d/0ByLZ4CxUZao1RVJBTWlVMDQtdEE/view

OK Fine. Kiểm tra thì File này ko phải pdf thường vì mở ra bị lỗi.

Kiểm tra header thì ko có header gì, lệnh file cũng ko nhận diện ra được file loại nào.

Dự đoán flag có thể ko phải file này, hoặc có thể đã bị mã hóa.

Sâu chuỗi lại các thông tin ra có thể đoán được chính xác là file này bị mã hóa bằng hệ mật khóa công khai.

Và private key thì có passphrase là password đã nói ở trên.

List các file để tìm key nhưng không thấy trong list.

volatility -f find-me.bin --profile=Win7SP0x86 filescan

Tìm mỏi mắt không biết nó ở đâu. Mình cũng dump process IE ra để kiểm tra xem nó còn bật ko nhưng cũng ko thấy.

Sau khi có được hint của BTC nói rằng key được load lên RAM.

Vi nó được bật bởi IE, do vậy private key và public key sẽ được load lên RAM tại thời điểm đó.

Thực hiện less search với từ khóa BEGIN ( form của private và public key)

Và đây là public key

Tiếp tục search ta sẽ có Private key

Import vào GPG

Thực hiện decrypt file PDF

Nhập passphrase nightst0rm123

Đây rồi

Decode base64

Flag: NightSt0rm{M3m0ry_f0r3ns1cs_v3ry_3asy!}

Ok. vì câu này mà mình đứng thứ 2 của cuộc thi. Thank hint :))