Sa Pham

Interested in Cloud Computing, Programming and Security.

Cài đặt EJBCA 6.5.0 - Phần 1

13 Sep 2017 »

Do trường mình có học môn chứng thực điện tử và có yêu cầu dựng Lab với mô hình 1 RootCA và 2 SubCA. Sau khi thử nghiệm khá nhiều các phần mềm như OpenCA, OpenXPKI, M$ CA và cuối cùng là EJBCA thì mình chọn EJBCA để viết bài về nó. Hy vọng sau khi xong loạt bài, mình có thể xây dựng được mô hình trên. Do vậy mình không dám chắc mình có thể làm được ở thời điểm hiện tại.

Chuẩn bị

Tiến hành cài đặt

 • SSH vào Server thực hiện giải nén ejbca và jboos

 • Khai báo đường dẫn jboss cho ejbca

Ví dụ ở đây jboss của tôi đang ở đường dẫn /root/jboss-eap-6.4 và ejbca ở đường dẫn /root/ejbca_ce_6_5.0.5

Thực hiện như sau

echo "appserver.home=/root/jboss-eap-6.4" > /root/ejbca_ce_6_5.0.5/conf/ejbca.properties
 • Di chuyển vào thư mục jboss và start jboss ở chế độ standalone
cd /root/jboss-eap-6.4/
./bin/standalone.sh

Như này đã start thành công

 • Mở một cửa sổ terminal khác, hoặc có thể sử dụng byobu như bài viết này để mở 1 windows mới dễ dàng hơn.

 • Di chuyển vào thư mục ejbca, thực hiện deploy

cd /root/ejbca_ce_6_5.0.5/
ant deploy

Lưu ý: Ở bước này có đoạn nhập password cho database, cứ enter cho nhanh nhé

Kết quả deploy thành công như sau

 • Tiếp tục cài đặt
ant install

Lưu ý: Ở bước này là bước thiết lập CA đầu tiên, ta cứ enter cho nhanh nhé.

Install thành công thì nó sẽ báo như này

 • Khởi động lại Jboss: chuyển sang terminal/windows chạy Jboss, thực hiện restart Jboss bằng cách
ctrl + C

Sau đó chạy lại

./bin/standalone.sh
 • Kiểm tra port đã listen chưa để chắc chắn đẫ cài thành công
netstat -lntp

Kết quả như sau tức là đã thành công

 • Tải về admin keystore, nằm tại đường dẫn /root/ejbca_ce_6_5.0.5/p12/superadmin.p12

Có thể sử dụng các công cụ scp, winscp, python - SimpleHTTPServer để kéo file này về client

 • Import vào trình duyệt

Đối với Chrome: Settings -> Show advanced settings -> Manage certificates -> Your Certificates -> Import

Đối với Firefox: Preferences -> Advanced -> Certificates -> View Certificates -> Your Certificates -> Import

 • Truy cập vào web ejbca tại đường dẫn

https://<địa chỉ IP>:>8443/ejbca

Hiện ra như này là OK

Kết luận

 • Để thực hiện bài mô phỏng như lúc đầu, ta cần thực hiện cài đặt 3 máy tuơng tự như này. Mình sẽ viết phần cấu hình đó ở bài 2.