Sa Pham

Interested in Cloud Computing, Programming and Security.

Sử dụng byobu để quẩy trên terminal dễ dàng hơn

06 Aug 2016 »

Hẳn là nhiều anh em làm sysadmin hay không phải sysadmin nhưng hay sử dụng termial đều mong muốn termial có nhiều chức năng ví dụ như cắt đôi màn hình, mở tab nhanh, bla bla… Nhưng chỉ một số (rất ít) distro quan tâm tới việc làm sao để terminal nhiều chức năng nhất.

Cách đây vài tháng mình biết tới byobu. Đó cũng là lúc mình không dùng deepinOS nữa và do đó byobu là một công cụ hỗ trợ rất nhiều cho mình.

Chưa cần biết nó là gì? Cứ cài đặt rồi trả nghiệm.

Trên Ubuntu

apt-get install -y byobu

Trên CentOS

yum install -y byobu

Để mở ta gõ byobu và đây là giao diện.

Nhìn thì chả có gì khác nhỉ. Ta thấy có một dòng dưới cùng có các thông tin về các tab đang mở, ngày giờ, CPU, RAM…

Ta cần cái gì đó để biết cách sử dụng nó như nào.. Hãy nhấn Shift + F1 để mở Help

Ở đây ta sẽ thấy hầu hết các chức năng của byobu và những phím tắt để thực hiện nó. Ban đầu ta chưa cần biết hết. Nhưng mình sẽ liệt kê một số phím mình hay dùng, rồi các bạn sẽ tự khám phá ra các chức năng tiếp theo..

Ok. Ta quay trở lại màn hình ban đầu nhấn q

  • Nhóm Phím F2

Để mở một tab mới ta nhấn F2. Vậy là ta đã có 2 tab 01

Để Chia đôi màn hình theo chiều dọc ta nhấn Ctrl + F2

Để chia đôi màn hình theo chiều ngang ta nhấn Shift + F2

  • Nhóm phím F3/F4

Ở trên ta đã mở 2 tab. Làm thế nào để di chuyển nó. Ta sẽ dùng cặp phím F3/F4 để di chuyển.

Nhưng mình hay dùng cặp phím Alt + Right ArrowAlt + Left Arrow để di chuyển vì nó gần hơn :D

Để di chuyển giữa các cửa sổ mà ta đã chia đôi. Tôi thường hay sử dụng cặp phím Shift + Up ArrowShift + Down Arrow

  • Phím F6

Làm sao để đóng một cửa sổ hay một tab. Tôi thường hay sử dụng Ctrl + F6 để đóng một cửa sổ hay một tab đang dùng.

  • Phím F7

Bạn đang tail một đoạn log và muốn di chuyển lên để check. Không cần dùng chuột nữa. Chỉ cần nhấn F7 Rồi dùng các phím ArrowPage UP + Page Down để xem.

  • Phím F8

Khi ta mở rất nhiều tab. Làm sao để nhớ được tab này. Byobu cho phép ta đặt tên cho tab đó. Để đặt tên cho tab đang mở ta chỉ cần nhấn F8 và gõ tên cho tab đó.

#####Trick

Bạn phải SSH nhiều vào Server. Bạn đôi khi cần phải tạo nhiều session trên server đó. Bạn đi làm, nhưng đang dở việc thì phải về nhà nhưng tắt session SSH đi thì coi như hết. Đừng lo đã có Byobu. Bạn hãy cài Byobu lên server đó. Rồi bật lên. Ta có thể quẩy trên server mà không cần ssh nhiều lần, Không cần lo công việc dang dở mà phải về nhà. Vì byobu vẫn chạy trên đó. Ta đóng máy về nhà mở lên lại như vậy..

#####Kết luận

Byobu là một tool không thể thiếu trên terminal. Giúp ta làm việc hiệu quả hơn rất nhiều.